Η Λίμνη Κερκίνη αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση υγροτόπου. Δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή φράγματος στον ρου του ποταμού Στρυμόνα στο ύψος του χωριού Λιθότοπος. Αρχικός σκοπός της ήταν η συγκράτηση των πλημυρρικών νερών του Στρυμόνα, αλλά αργότερα αξιοποιήθηκε αποθηκεύοντας νερό για την άρδευση του κάμπου των Σερρών. Στη θέση της προϋπήρχε ένα σύνθετο σύστημα εκτεταμένων και ρηχών υγροτόπων που τροφοδοτούνταν απο τα νερά του ποταμού. Σήμερα η ποικιλομορφία της βλάστησης, η παρουσία εκατοντάδων ειδών πουλιών, η πλούσια ιχθυοπανίδα και τα πολλά είδη θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων που υπάρχουν στην περιοχή είναι η φυσική συνέχεια της ζωής που υπήρχε πριν από την κατασκευή του φράγματος. Η κατασκευή του φράγματος δάμασε τα νερά του Στρυμόνα, συνετέλεσε στην καταπολέμηση του εφιάλτη της ελονοσίας, έδωσε ζωή στα χωράφια του κάμπου και βοήθησε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του νομού και την αποκατάσταση των 85.000 προσφύγων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το 1982 η συνεχής μείωση της χωρητικότητας της λίμνης λόγω των φερτών υλικών που μετέφερε ο Στρυμόνας, οδήγησε στην κατασκευή νέου φράγματος που ύψωσε τη στάθμη της λίμνης.

Η Κερκίνη αποτελεί έναν απο τους 11 Ελληνικούς Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας (της Σύμβασης Ραμσάρ) και μία απο τις 113 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). Καλύπτεται απο την ευρωπαική και διεθνή νομοθεσία όπως η οδηγία 79/409 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Διεθνής Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επίσης αποτελεί περιοχή του Ευρωπαικού Δικτύου “Φύση 2000” σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το 1993 υπογράφθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 66272/93 για την οριοθέτηση του υγροτόπου, η οποία προσδιορίζει τις ζώνες προστασίας και ρυθμίζει τις δραστηριότητες σε αυτές. Παράλληλα, νομαρχιακές αποφάσεις ρυθμίζουν το κυνήγι, την αλιεία κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και τις υλοτομίες. Είναι από τους πλουσιότερους υγροτόπους της Ελλάδας από ορνιθολογική άποψη με περισσότερα από 300 είδη πουλιών.www.kerkinilake.com

Κάποια στοιχεία για τη Λίμνη Κερκίνη που είναι ενδεικτικά της φυσικής και περιβαλλοντικής της αξίας, είναι:

  • Εδώ βρίσκονται οι σημαντικότερες αποικίες της Νότιας Βαλκανικής απο Ερωδιούς (Αργυροτσικνιάδες, Σταχτοτσικνιάδες, Προφυροτσικνιάδες, Νυχτοκόρακες), Κορμοράνους, Χουλιαρομύτες και Χαλκόκοτες.
  • Είναι η πιο σημαντική περιοχή διαχείμασης και μετανάστευσης του Αργυροπελεκάνου σε όλη την Ευρώπη.
  • Έχει τη μεγαλύτερη σε έκταση υδάτινη περιοχή της Ελλάδας που καλύπτεται απο νούφαρα.
  • Γύρω απο τη λίμνη ζει ο μεγαλύτερος αριθμός βουβαλιών της Ελλάδoς (1.500 περίπου)
  • Η αρμονική συνύπαρξη των ψαράδων και πελεκάνων και η χειμερινή εικόνα των ψαράδων που ταΐζουν τα μεγαλοπρεπή αυτά πουλιά, δεν συναντάται πουθενά αλλού στην Ελλάδα.